Actievoorwaarden Cashback

The Cookware Company B.V., met zetel te Klopperman 16 2292 JD Wateringen (Nederland) (hierna “The Cookware Company”) organiseert van 14 juni 2024 tot en met 7 juli 2024 een cashback actie op basis van onderstaande voorwaarden.

 1. De actie is geldig bij aankoop van één van volgende deelnemende producten tussen 14 juni 2024 tot en met 7 juli 2024 (aankoopdatum). De deelnemende producten en respectievelijke terugbetaling zijn:

Merk

Product Naam NL

Cashback

Barcode

BK

BK Twist 4-delige pannenset

 €    50,00

4894871034464

BK BK Twist 5-delige pannenset  €    50,00 4894871034488

GreenPan

XL Grill/Griddle

 €    75,00

4894871033313

 

 1. Deze actie is uitsluitend geldig op aankopen van de deelnemende producten van 14/06/2024 tot en met 07/07/2024 in fysieke winkels in België of Nederland, internetaankopen op volgende webshops: BK.nl; www.greenpan.be of www.greenpan.nl (hierna “Webshops”) of internetaankopen op marketplaces met levering van de deelnemende producten in België of Nederland.
 2. De actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of acties.
 3. Per deelnemend product kan slechts één terugbetalingsaanvraag worden ingediend.
 4. De actie is enkel geldig voor eindconsumenten, woonachtig in België of Nederland en met een minimumleeftijd van 18 jaar op het moment van deelname. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor professionelen van welke aard dan ook.
 5. Als u aan de actie wilt deelnemen, vult u het online registratieformulier in en uploadt u een foto van de barcode van het product en uw aankoopbewijs (factuur of de bevestigde bestelbon), duidelijk gedateerd tussen 14 juni 2024 en 7 juli 2024, op

https://production-highactionsv2.highco.be/18524-cookware/ . De productreferenties moeten duidelijk vermeld staan op de factuur of de bevestigde bestelbon. U kan uw deelname registreren tot en met 21 juli 2024. Na deze datum worden geen registraties meer aanvaard.  De terugbetaling zal binnen zes (6) weken na het indienen van het compleet ingevulde registratieformulier worden uitgevoerd op het door u verstrekte rekeningnummer.

Indien u heeft deelgenomen aan deze cashback actie met een op de webshop (www.BK.nl; www.greenpan.be of www.greenpan.nl) aangekocht product, behoudt u uw wettelijk herroepingsrecht. Echter zal de terugbetaling van het  aankoopbedrag verminderd worden met de reeds uitgevoerde terugbetaling naar aanleiding van deze cashback actie.

 1. The Cookware Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie en/of gegevens die door de deelnemer zijn verstrekt.
 2. The Cookware Company is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de deelnemende producten bij de deelnemende winkels, online platformen en Webshops. Indien de deelnemende producten niet in voorraad zijn gedurende de actieperiode ontstaat er geen recht om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan de actie.
 3. The Cookware Company is gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen of de cashback actie vroegtijdig te beëindigen, zonder enig recht van schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 4. The Cookware Company is niet aansprakelijk voor foutieve informatie omtrent deze actie gecommuniceerd in de deelnemende winkels.
 5. The Cookware Company is gerechtigd om ten alle tijden de door de deelnemer bezorgde documenten op fraude te onderzoeken. In geval van ernstig vermoeden van fraude kan The Cookware Company de deelname van deze deelnemer weigeren.
 6. Indien één van de bepalingen van deze actievoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De actievoorwaarden worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) nooit waren opgenomen.
 7. Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit deze actie zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u ons contacteren via info@cookware-co.com